Hakkımızda

Merkezi İstanbul’da bulunan İfade Özgürlüğü Derneği (“İFÖD”) Ağustos 2017 içinde uzman hukukçular, akademisyenler ve insan hakları alanında çalışan uzmanlar tarafından kurulmuştur.

D

Dernek, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ifade özgürlüğü hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesine odaklanmıştır. Bu anlamda, ifade özgürlüğü hakkı ihlale uğrayan veya bu hakkı tehlike altında olan kişilere yaşadıkları ihlallere karşı hukuki yardım sağlamak, bu amaçla araştırma, kapasite geliştirme programı, ulusal ve uluslararası işbirliği dahil çalışmalar yapmak ve dayanışmak ayrıca bu kişilerin haklarının güvence altına alınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İFÖD, her ne kadar yeni bir dernek olsa dahi dernek ekibinde yer alan başta uzman hukukçular 2009 yılından beri ifade özgürlüğü ihlalleri ile ilgili hukuki destek, stratejik dava takibi projeleri yürütmektedirler.

İFÖD, genel olarak aşağıdaki hedefler kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir:

  • Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak
  • Bilgi edinme özgürlüğünü savunmak
  • Akademik özgürlükleri savunmak
  • Medya ve İnternet üzerinden sansürle mücadele
  • Fikir çeşitliliği ve muhalefet etme hakkını desteklemek
  • Kadınların ve çocukların düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını desteklemek
  • Bilgiye erişimi teşvik etmek
  • Hassas/savunmasız grupları nefret, tehdit ve ayrımcılıktan korumak

DESTEKLEYENLER