Kapasite Geliştirme Programları

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde, Ankara’da bulunan genç hukukçular ve dava takip yapan sivil toplum ve medya kuruluşu çalışanlarına yönelik “İfade Özgürlüğüne İlişkin Davalarda Standartlar ve Usul Yükümlülükleri” Programı düzenlemiştir. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında düzenlenen bu program, 23 genç hukukçu, sivil toplum ve medya çalışanının katılımıyla uygulanmıştır.

Programda ele alınan konular aşağıdaki gibi olup, genel hatlarıyla Türkiye’de özellikle ceza davalarında ve idari yargıda ifade özgürlüğünün usuli boyutuna ilişkin ihlallere ilişkin temel sorunlara yoğunlaşmayı ve bu konularda farkındalık yaratmayı ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İfade Özgürlüğüne İlişkin Usul Yükümlülükleri ve Ulusal ve Uluslararası Standartlar
 • İfade Özgürlüğünü İlgilendiren Ceza Soruşturmalarında Usul Sorunları
 • İfade Özgürlüğünü İlgilendiren Ceza Davalarında Kovuşturmaya İlişkin Usul Sorunları
 • İfade Özgürlüğünü İlgilendiren Ceza Davalarında Karar Sürecine İlişkin Usul Sorunları
 • İfade Özgürlüğüne ilişkin İdari Davalarda Usul Sorunları

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Ekim ayında Batman Barosu üyelerine yönelik “İfade Özgürlüğüne Yönelik Temel ve Güncel Sorunlar” Programı düzenlemiştir. Derneğin kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen program, 14-15 Ekim tarihlerinde, 29 avukatın katılımıyla Batman Barosu’nda uygulanmıştır.

Programda ele alınan konular aşağıdaki gibi olup, genel hatlarıyla Türkiye’de ifade özgürlüğüne dair güncel uygulamalar, ihlaller ve mücadeleler konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İfade Özgürlüğü Standartları
 • Türkiye’de İfade Özgürlüğüne Genel Bakış
 • İnternet, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • Cumhurbaşkanına Hakaret ve İfade Özgürlüğü
 • İfade Özgürlüğü Bağlamında Propaganda ve Örgüt Üyeliği

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 16-19 Ocak 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” Programını gerçekleştirmiştir. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 21 farklı şehirden 62 genç hukukçu, sivil toplum ve medya çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İfade Özgürlüğü Standartları – Türkiye’de İfade Özgürlüğüne Genel Bakış
 • “EngelliWeb” Verileri Işığında Erişim Engelleme Uygulamaları – İnternet, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü vs Kişilik Hakları – Cumhurbaşkanına Hakaret ve İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 24-27 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” Programını gerçekleştirmiştir. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 13 farklı şehirden, 34 genç hukukçu, sivil toplum ve medya çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İfade Özgürlüğü Standartları – Türkiye’de İfade Özgürlüğüne Genel Bakış
 • “EngelliWeb” Verileri Işığında Erişim Engelleme Uygulamaları – İnternet, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü vs Kişilik Hakları – Cumhurbaşkanına Hakaret ve İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” adıyla gerçekleştirdiği kapasite geliştirme programlarının 2022 yılı için üçüncüsünü 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde, çevrimiçi olarak tamamlamıştır.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 20 farklı şehirden, 59 genç hukukçu ve sivil toplum çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için internet ve ifade özgürlüğü, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de internet ifade özgürlüğü alanındaki uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de İfade Özgürlüğü
 • İstatistiklerle ve Örneklerle Türkiye’de İnternet Sansürleri
 • Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü vs. Kişilik Hakları
 • 5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi & Erişim Engelleme Uygulamaları
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • 5651 Sayılı Kanun’un 8/A Maddesi & Erişim Engelleme Uygulamaları

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” Programını gerçekleştirmiştir. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 16 farklı şehirden, 43 genç hukukçu, sivil toplum ve medya çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Uluslararası İfade Özgürlüğü Standartları
 • Türkiye’de İfade Özgürlüğüne Genel Bakış
 • “EngelliWeb” Verileri Işığında Erişim Engelleme Uygulamaları
 • İnternet, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü vs Kişilik Hakları
 • Cumhurbaşkanına Hakaret ve İfade Özgürlüğü

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” adıyla gerçekleştirdiği kapasite geliştirme programlarının 2022 yılı için ikincisini 23-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, çevrimiçi olarak tamamlamıştır. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 15 farklı şehirden, 65 genç hukukçu ve sivil toplum çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için internet ve ifade özgürlüğü, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de internet ifade özgürlüğü alanındaki uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programda ele alınan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de İfade Özgürlüğü
 • İstatistiklerle ve Örneklerle Türkiye’de İnternet Sansürleri
 • Çatışan Haklar: İfade Özgürlüğü vs. Kişilik Hakları
 • 5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi & Erişim Engelleme Uygulamaları
 • Milli Güvenlik, Kamu Düzeninin Korunması & İfade Özgürlüğü
 • 5651 Sayılı Kanun’un 8/A Maddesi & Erişim Engelleme Uygulamaları

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” adıyla gerçekleştirdiği programların bir yenisini daha 21-26 Şubat 2022 tarihlerinde, çevrimiçi olarak tamamlamıştır. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 18 farklı şehirden, 63 genç hukukçu ve sivil toplum çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için internet ve ifade özgürlüğü, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de internet ifade özgürlüğü alanındaki uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) düzenli olarak uyguladığı programlara 2022 yılı itibariyle de ara vermeden devam etmektedir. Bu doğrultuda, 17-20 Ocak ve 24-27 Ocak 2022 tarihleri arasında, 2 ayrı grupla çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” Programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 21 farklı şehirden, 66 genç hukukçu ve sivil toplum çalışanı katılım sağlamıştır.

Bu program, genç hukukçular için uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 1-4 Kasım ve 8-11 Kasım 2021 tarihleri arasında, 2 ayrı grupla çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” Programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 20 farklı şehirden, 73 genç hukukçu ve sivil toplum çalışanı katılım sağlamıştır. Bu program, genç hukukçular için uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 24-27 Mayıs ve 31 Mayıs – 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, 2 ayrı grupla çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa toplam 25 farklı şehirden, 70 genç hukukçu ve gazeteci tam katılım sağlamıştır. Program, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları, ihlalleri ve mücadeleleri konularında farkındalık yaratmak ve katılımcıların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 18-25 Ocak 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu program, peş peşe iki farklı gruba uygulanmış olup, 20 farklı şehirden, 75 genç hukukçu tam katılım sağlamıştır. Program, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programın hemen ardından, Yaman Akdeniz moderatörlüğünde, Kerem Altıparmak (Avukat), Ayşe Bingöl (Avukat), Başak Çalı (Akademisyen) ve Ali Rıza Çoban (Uzman Hukukçu)’ın katılımıyla “AİHM’in Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Atilla Taş Kararları Işığında Türkiye’de İfade Özgürlüğü” Paneli yapılmıştır. Bu panel ayrıca YouTube’dan canlı olarak yayınlanmıştır.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 2-9 Kasım 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu program, peş peşe iki farklı gruba uygulanmış olup, 30 farklı şehirden, 79 genç hukukçu tam katılım sağlamıştır. Program, uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programın hemen ardından, Yaman Akdeniz moderatörlüğünde, Banu Güven (Gazeteci), Atilla Taş (Sanatçı, Fenomen) ve Kültigin K. Akbulut (Susma Platformu)’un katılımıyla “İfade Özgürlüğü ve Sosyal Medya” Paneli yapılmıştır. Bu panel ayrıca YouTube’dan canlı olarak yayınlanmıştır.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 1-6 Eylül 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında uygulanan bu programa, 27 farklı şehirden, 70 genç hukukçu tam katılım sağlamış olup, bu program internet ve ifade özgürlüğü konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Programın son günü ise Yaman Akdeniz moderatörlüğünde, Nevşin Mengü (Gazeteci), Burcu Karakaş (Gazeteci) ve Milena Büyüm (Uluslararası Af Örgütü)’ün katılımıyla “Sosyal Medyada Çatışan Haklar: Hakaret, Tehdit ve İfade Özgürlüğü” Paneli yapılmıştır. Bu panel ayrıca YouTube’dan canlı olarak yayınlanmıştır.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 1-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak “Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Fonu kapsamında uygulanan bu programa, 30 farklı şehirden, 93 genç hukukçu tam katılım sağlamış olup, bu kapasite geliştirme programı uluslararası ifade özgürlüğü standartları ve Türkiye’de ifade özgürlüğü uygulamaları konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 24-25 Ocak 2020 tarihlerinde, Ankara’da “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu ve Sivil Düşün Fonu desteğiyle uygulanan bu programa, 10 farklı şehirden, 27 genç hukukçu tam katılım sağlamış olup, bu kapasite geliştirme programı internet ve ifade özgürlüğü konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Program sürecinde ayrıca, İFÖD’ün kadın çalışanlarının katılımıyla “Kadın Bakış Açısından İfade Özgürlüğü Alanı, Karşılaşılan Zorluklar, Örnekler” Paneli düzenlenmiş, kadınların alanda çalışırken karşılaştıkları durumlar tartışılmıştır.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde, İstanbulda “Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü” kapasite geliştirme programını uygulamıştır. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Fonu kapsamında uygulanan bu programa, 9 farklı şehirden, 25 genç hukukçu tam katılım sağlamış olup, bu kapasite geliştirme programı internet ve ifade özgürlüğü konularında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların bu alanlardaki hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Program sürecinde ayrıca, Yaman Akdeniz moderatörlüğünde, Sedef Kabaş (TV Programcısı), Barbaros Şansal (Modacı) ve Ersan Taş (@06melihchina hesabının sahibi)’ın katılımıyla “Türkiye’de Sosyal Medya ve Basın Yargılamaları” Paneli düzenlenmiştir.