AİHM Üçüncü Taraf Görüşleri

İfade Özgürlüğü Derneği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ve devam eden Türkiye ile ilgili ifade özgürlüğü davalarına müdahil olmakta ve kamuoyunu ve sivil toplumu yakından ilgilendiren çok sayıda dosyaya Üçüncü Taraf Görüşleri sunmaktadır.

* İlgili belgenin tercümesi devam etmektedir, İngilizce sayfadan orijinal belgeye ulaşabilirsiniz.