İfade Özgürlüğü Derneği

Türkiye’de ifade özgürlüğü, medya ve İnternet özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) temel hedefidir. Bu hedefin bir parçası olarak, İnternet sansürlerinden akademik özgürlüğe, basın özgürlüğünden sanatsal ifade özgürlüğüne kadar olan ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren tüm konular İFÖD’ün çalışma alanı kapsamındadır. Bu bağlamda, hukuk sisteminde ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve arttırılması, ifade özgürlüğü davalarında hukuki destek sunulması, uzman görüş ve tematik raporlar hazırlanması izleme, araştırma ve programlar yoluyla kapasitenin arttırılması ve bilgiye erişim hakkının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Güncel Çalışmalar

İFÖD, Batman Barosu üyelerine yönelik “İfade Özgürlüğüne Yönelik Temel ve Güncel Sorunlar” Programı düzenlemiştir. Derneğin kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen program, 14-15 Ekim tarihlerinde, 29 avukatın katılımıyla Batman Barosu’nda uygulanmıştır.

2018-2021 EngelliWeb raporlarının devamı niteliğindeki EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi raporu 24 Temmuz 2023’te yayımlandı.

Türkiye’de git gide artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2021 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeleri içeren EngelliWeb 2021: Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı raporu 19 Ekim 2022’de yayımlandı.

Unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiğini, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alınıp alınmadıklarını değerlendiren Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu raporu 3 Ekim 2022’de yayımlandı.

Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu

3 Ekim 2022 – İfade Özgürlüğü Derneği’nin Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu çalışması kapsamında, son yıllarda, giderek artan bir şekilde, bireylerin unutulma hakkına atıfla, geçmişlerinde kendi iradeleriyle veya üçüncü kişilerin neden olduğu bir olay nedeniyle haklarında yapılan haber veya yayınlanan içeriklerden dolayı geleceklerinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesini talep ettikleri ve bu taleplerin sıklıkla sulh ceza hakimlikleri tarafından 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında kişilik hakları ihlali olarak değerlendirildiği ve erişimin engellenmesine ve haber ve içeriklerinin yayından kaldırılmasına karar verdikleri tespit edilmiştir.

Bir diğer taraftan, unutulma hakkı taleplerine konu haber ve içeriklerin, yayınlandıkları tarihte herhangi bir kişilik hakkı ihlali veya hukuka aykırılık içermeyen haber ve içerikler olduğu ve hatta büyük bir kısmının yayınlanmasına devam edilmesinde üstün kamu yararı olduğu tespit edilmiştir.

Profesör Yaman Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi) tarafından hazırlanan bu çalışmada unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiği, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alıp almadıkları değerlendirilmiştir.

Detayları ve basın bültenini buradan okuyabilirsiniz.