İfade Özgürlüğü Derneği

Türkiye’de ifade özgürlüğü, medya ve İnternet özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) temel hedefidir. Bu hedefin bir parçası olarak, İnternet sansürlerinden akademik özgürlüğe, basın özgürlüğünden sanatsal ifade özgürlüğüne kadar olan ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren tüm konular İFÖD’ün çalışma alanı kapsamındadır. Bu bağlamda, hukuk sisteminde ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve arttırılması, ifade özgürlüğü davalarında hukuki destek sunulması, uzman görüş ve tematik raporlar hazırlanması izleme, araştırma ve programlar yoluyla kapasitenin arttırılması ve bilgiye erişim hakkının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Güncel Çalışmalar

Türkiye’de git gide artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2021 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeleri içeren EngelliWeb 2021: Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı raporu 19 Ekim 2022’de yayımlandı.

Unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiğini, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alınıp alınmadıklarını değerlendiren Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu raporu 3 Ekim 2022’de yayımlandı.

İFÖD, genç hukukçulara yönelik ifade özgürlüğü alanında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı kapasite geliştirme programlarına çevrimiçi olarak devam etmektedir. Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü Programı son olarak 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

2022 içerisinde Genç Hukukçular için İfade Özgürlüğü Programı 27-30 Haziran, 17-20 Ocak ve 24-27 Ocak 2022 tarihleri arasında, Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü Programı ise 23-28 Mayıs ve 21-26 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu

3 Ekim 2022 – İfade Özgürlüğü Derneği’nin Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu çalışması kapsamında, son yıllarda, giderek artan bir şekilde, bireylerin unutulma hakkına atıfla, geçmişlerinde kendi iradeleriyle veya üçüncü kişilerin neden olduğu bir olay nedeniyle haklarında yapılan haber veya yayınlanan içeriklerden dolayı geleceklerinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesini talep ettikleri ve bu taleplerin sıklıkla sulh ceza hakimlikleri tarafından 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında kişilik hakları ihlali olarak değerlendirildiği ve erişimin engellenmesine ve haber ve içeriklerinin yayından kaldırılmasına karar verdikleri tespit edilmiştir.

Bir diğer taraftan, unutulma hakkı taleplerine konu haber ve içeriklerin, yayınlandıkları tarihte herhangi bir kişilik hakkı ihlali veya hukuka aykırılık içermeyen haber ve içerikler olduğu ve hatta büyük bir kısmının yayınlanmasına devam edilmesinde üstün kamu yararı olduğu tespit edilmiştir.

Profesör Yaman Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi) tarafından hazırlanan bu çalışmada unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiği, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alıp almadıkları değerlendirilmiştir.

Detayları ve basın bültenini buradan okuyabilirsiniz.

EngelliWeb 2021: Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı

19 Ekim 2022 – İfade Özgürlüğü Derneği’nin 2018, 2019 ve 2020 EngelliWeb raporlarının devamı niteliğindeki 2021 EngelliWeb raporunun başlığı Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı olarak belirlenirken, raporda da görüleceği üzere gitgide artan “kişilik hakları ihlalleri” kararları sonucu yayınlanmasında kamu yararı bulunan binlerce haber ve içerik erişime engellenerek ve yayından çıkarılarak sansürlenmekte ve dolayısıyla yok edilmektedir.

Türkiye’de İnternet ve sosyal medyanın tekrardan kısıtlanması tartışmaları devam ederken İfade Özgürlüğü Derneği tarafından bugün yayınlanan EngelliWeb 2021 Raporu Türkiye’de git gide artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2021 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeleri içermektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Uzman Araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlanan raporda 2021 sonu itibarıyla Türkiye’den 574.798 web sitesinin 789 farklı kurum (mahkemeler ve yetkili kurumlar) tarafından verilen 504.700 farklı kararla raporda detaylandırılacak hüküm ve yetkilere istinaden erişim engellenmiştir. Dahası, EngelliWeb 2021 raporlama çalışması kapsamında tespit edildiği kadarı ile 2021 sonu itibarı ile 150.000 URL adresine, 8.350 Twitter hesabına, 55.500 tweete, 13.500 YouTube videosuna, 9.500 Facebook içeriğine ve 9.000 Instagram içeriğine de 5651 sayılı Kanun ve diğer hükümlere istinaden yaptırım uygulanmıştır.

Detayları ve basın bültenini buradan okuyabilirsiniz.