Hak Savunuculuğu

İfade Özgürlüğü Derneği, iç hukuk yollarını tüketip ifade özgürlüğü ile ilgili aralarında erişim engelleme uygulamalarını da içeren çok sayıda başvuruyu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştır. Sonuçlanan ve halen devam eden başvurularla ilgili bilgilere bu sayfalardan ulaşılabilir.

İlgili Hukuk: TCK 125
Başvuru No: 2016/15635 Karar Tarihi: 22/04/2020
Karar veren birim: İkinci Bölüm/Birinci Komisyon
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Adil yargılanma hakkının ve ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği iddialarının “açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle” kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

İlgili Hukuk: TCK 125
Başvuru No: 2016/256 Karar Tarihi: 28/11/2019
Karar veren birim: Birinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TCK 314
Başvuru No: 2017/12653 Karar Tarihi: 30/10/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Tutuklamanın kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiaları kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TCK 220/7 ve TCK 314/2
Başvuru No: 2016/30220 Karar Tarihi: 29/05/2019
Karar veren birim: Birinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ikinci tutukluluğu yönünden kişi güvenliği ve özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir. İfade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği ve diğer ihlal iddiaları kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TCK 125
Başvuru No: 2017/18316 Karar Tarihi: 28/01/2020
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TCK 244/2, 244/4, 220/6, 314/2
Başvuru No: 2017/11340 Karar Tarihi: 20/11/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucunun kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TMK 7/2
Başvuru No: 2015/15860 Karar Tarihi: 10/10/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Tutuklamanın kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiaları kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

İlgili Hukuk: TCK 220/6
Başvuru No: 2016/30112 Karar Tarihi: 02/05/2019
Karar veren birim: Genel Kurul Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir. Başvurucunun tutukluluğu yönünden kişi güvenliği ve özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir. Diğer ihlal iddiaları kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Erişim Engelleme ile ilgili Anayasa Mahkemesi Başvuruları

Başvurucu: Ali Ergin Demirhan (sendika.org)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2017/35947 (sekiz başvurunun konu yönünden irtibat nedeniyle birleştirilmesine karar verilmiştir)
Karar Tarihi: 09/09/2020

Karar veren birim: İkinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Tahsin Kandamar (siyasihaber1.org ve @SiyasiHaberOrg)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2016/213 Karar Tarihi: 28/11/2020
Karar veren birim: Birinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Kerem Altıparmak (Erkan İbiş)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 9. maddesi

Başvuru No: 2015/8193 Karar Tarihi: 27/11/2020
Karar veren birim: İkinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2015/18876 Karar Tarihi: 19/11/2020
Karar veren birim: Birinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucuların ifade özgürlüğünün ihlali iddiasının, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2015/15977 (konu yönünden irtibat nedeniyle 16 başvuru birleştirilmiştir)
Karar Tarihi: 12/06/2019

Karar veren birim: Birinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucuların ifade özgürlüğünün ihlali iddiasının, kişi bakımından yetkisizlik nedeni kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Diken (Şeyma Karagöz)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 9. maddesi

Başvuru No: 2018/17139 Karar Tarihi: 26/04/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm/İkinci Komisyon
Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarının süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 3. maddesinin dördüncü fıkrası (6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik)

Başvuru No: 2014/15571 Karar Tarihi: 05/04/2018
Karar veren birim: Birinci Bölüm
Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi nedeniyle düşme kararı verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak (YouTube)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2014/4705 Karar Tarihi: 29/05/2014
Karar veren birim: Genel Kurul
Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: İHLAL

Başvurucuların ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak (Wikipedia)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2017/22355 Karar Tarihi: 26/12/2019
Karar veren birim: Genel Kurul Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Cahit Yiğit (yuksekovaguncel.com)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2016/2736 Karar Tarihi: 27/11/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 9. maddesi

Başvuru No: 2015/17387 Karar Tarihi: 20/11/2019
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucuların ifade özgürlüğünün ihlali iddiasının, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Baran Tursun Uluslararası, Dünya Ölçeğinde Silahsızlanma, Yaşam Hakkı, Özgürlük, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Vakfı (BARANSAV) & Diken
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2015/18581 Karar Tarihi: 26/09/2019
Karar veren birim: Birinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Birgün
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi

Başvuru No: 2015/18936 Karar Tarihi: 22/05/2019
Karar veren birim: Genel Kurul Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi (6639 sayılı Kanunun 29. maddesi ile eklenen)

Başvuru No: 2015/6599 Karar Tarihi: 26/12/2018
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeni ile kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Fatma Banu Güven & Kerem Altıparmak & Yaman Akdeniz (yolsuzluk yayın yasağı)
İlgili Hukuk:
Anayasa 98 ve 100

Başvuru No: 2014/18803 Karar Tarihi: 10/12/2014
Karar veren birim: Genel Kurul Kararın alınma şekli: Oyçokluğu
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Başvurucuların ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak (Twitter)
İlgili Hukuk:
5651 sayılı Kanunun 9. maddesi

Başvuru No: 2014/3986 Karar Tarihi: 02/04/2014
Karar veren birim: İkinci Bölüm Kararın alınma şekli: Oybirliği
Sonuç: İHLAL

Başvurucuların ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

Başvurucu: Atilla Taş
İlgili Hukuk: AİHS 5, 10, 18
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 80/17

AİHM Kararı

Başvurucu: Tunca İlker Öğreten
İlgili Hukuk: AİHS 5, 10, 18
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 42201/17

AİHM Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak (8/A)
İlgili Hukuk: AİHS 6, 10, 18
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 5568/20

AİHM Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak (YouTube)
İlgili Hukuk: AİHS 10
Güncel durum: Karar verildi

Başvuru No: 48226/10, 14027/11 Karar Tarihi: 1/12/2015
Sonuç: İHLAL

AİHS’in 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

AİHM Kararı

Başvurucu: Murat Aksoy
İlgili Hukuk: AİHS 5, 10, 18
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 72/17

AİHM Kararı

Başvurucu: Mahir Kanaat
İlgili Hukuk: AİHS 5, 10, 18
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 42212/17

AİHM Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz & Kerem Altıparmak & Banu Güven
İlgili Hukuk: AİHS 6, 10, 13
Güncel durum: Communicate edildi

Başvuru No: 41139/15, 41146/15

AİHM Kararı

Başvurucu: Yaman Akdeniz
İlgili Hukuk: AİHS 6 ve 10
Güncel durum: Karar verildi

Başvuru No: 20877/10 Karar Tarihi: 11/03/2014
Sonuç: KABUL EDİLEMEZLİK

Kişi bakımından Sözleşme hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru reddedilmiştir.

AİHM Kararı