Yayınlar

İfade özgürlüğü çerçevesinde erişime engellenen web siteleri, içerikler ve sosyal medya hesaplarına yönelik sansür uygulamaları ile ilgili raporlar ve analiz çalışmaları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ve devam eden Türkiye ile ilgili ifade özgürlüğü davalarına sunulan Üçüncü Taraf Görüşleri

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında sunulan gözlem raporları


İfade özgürlüğü kapsamında açılan davalar ve akademik özgürlükle ilgili ihlalleri izleme-belgeleme çalışmaları kapsamında yapılan rapolarlamalar