Çalışma Alanları

İFÖD, 5 temel faaliyet alanı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlar, aşağıda detaylı olarak belirtilen hukuki destek, AİHM nezdinde Üçüncü Taraf Müdahaleleri, Dava İzleme, Araştırma ve İzleme Çalışmaları ve Kapasite Geliştirme çalışmalarıdır.

  1. Hukuki Destek: İFÖD, hak savunucularının, gazetecilerin, internet medya kuruluşlarının, genel olarak internet ve ifade özgürlüğü alanında hak ihlallerine uğrayan vatandaşların adalete erişim süreçlerinde, hak odaklı hukuki ve uzmanlık desteği sağlamaktadır. Bu amaçla; cezai soruşturma-kovuşturmalar, internet erişim engelleme davaları, idari ve asliye hukuk davaları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
  1. AİHM Üçüncü Taraf Görüşleri ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Uzman Görüşü: İFÖD, üçüncü taraf olarak AİHM’de açılan davalara müdahil olmakta ve bu talebi kabul edildiği takdirde uzman görüşü sunmaktadır. Daha fazla bilgi için

    İFÖD ayrıca, 2020 yılı başlarından itibaren, Türkiye’de yaygın olarak yapılmayan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında gözlem raporları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için
  1. Dava İzleme – Gözlemleme: Dernek, ifade özgürlüğü kapsamında açılan davaları ve akademik özgürlükle ilgili ihlalleri izleme-belgeleme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, hukuki destek vermediği ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bazı davaları da izleme ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Daha fazla bilgi için
  1. Araştırma – İzleme Çalışmaları: İFÖD, ifade özgürlüğü çerçevesinde erişime engellenen web siteleri, içerikler ve sosyal medya hesaplarına yönelik sansür uygulamalarına izleme-belgeleme çalışması uygulamaktadır. Bu amaçla, “EngelliWeb” Projesi kapsamında, 2018 yılından beri aktif olarak web siteleri, haber sağlayıcıları, haber içerikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden internette yapılan sansür uygulamalarını izlemekte, analiz etmekte ve yıllık olarak raporlamaktadır. Daha fazla bilgi için
  1. Kapasite Geliştirme Programları: İFÖD, ifade özgürlüğü alanındaki uygulamalarla ilgili farkındalığın arttırılması, genç hukukçuların bu konularda güçlendirilmesi hedefiyle kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Eylül 2019’dan beri düzenli olarak yüz yüze ve çevrimiçi programlar düzenlemektedir. Daha fazla bilgi için