Rapor / Kitap Çalışmaları

Unutulmama Hakkı RAPORU

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu çalışması kapsamında, son yıllarda, giderek artan bir şekilde, bireylerin unutulma hakkına atıfla, geçmişlerinde kendi iradeleriyle veya üçüncü kişilerin neden olduğu bir olay nedeniyle haklarında yapılan haber veya yayınlanan içeriklerden dolayı geleceklerinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesini talep ettikleri ve bu taleplerin sıklıkla sulh ceza hakimlikleri tarafından 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamında kişilik hakları ihlali olarak değerlendirildiği ve erişimin engellenmesine ve haber ve içeriklerinin yayından kaldırılmasına karar verdikleri tespit edilmiştir.

Bir diğer taraftan, unutulma hakkı taleplerine konu haber ve içeriklerin, yayınlandıkları tarihte herhangi bir kişilik hakkı ihlali veya hukuka aykırılık içermeyen haber ve içerikler olduğu ve hatta büyük bir kısmının yayınlanmasına devam edilmesinde üstün kamu yararı olduğu tespit edilmiştir.

Unutulmama Hakkı Raporu’nda unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiği, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alıp almadıkları değerlendirilmiştir. Aşağıdaki bağlantıdan Unutulmama Hakkı raporlarını görüntüleyebilirsiniz:

ENGELLİWEB RAPORU

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporu yaklaşık 16 sene önce yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sonrasında ortaya çıkan bazı düzenlemelerle birlikte Türkiye’de gitgide artan Internet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında değerlendirmeleri kapsamaktadır.

Bilindiği üzere, kapanana kadar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türkiye’den erişime engellenen web siteleri ile ilgili istatistiki veriler ve benzer şekilde Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından da erişime engellen web siteleri, haberler (URL adresleri) ve sosyal medya içerikleriyle ilgili istatistiki bilgiler hiçbir zaman açıklanmamıştır.

Aralık 2022 itibarı ile tespit edilebilen erişim engelleme istatistikleri:

Alan Adı
1 +
URL
1 +
Tweet
1 +

İFÖD tarafından düzenli olarak hazırlanan bu raporda Türkiye’den erişime engellen web siteleri, haberler (URL adresleri) ve sosyal medya içerikleriyle ilgili istatistiki bilgiler detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Aşağıdaki bağlantılardan EngelliWeb raporlarını görüntüleyebilirsiniz:

Engelliweb Analiz Raporları

İfade Özgürlüğü Derneği, yıllık bazda detaylı olarak yayımladığı EngelliWeb analiz raporları haricinde, kamuoyunu yakından ilgilendiren, siyasi nitelikli ve ifade ve basın özgürlüğüne zarar verdiğini düşündüğü sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen kararların kısa raporlarla analizini ve değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaşmaktadır.