Rapor / Kitap Çalışmaları

“Unutulmama Hakkı” ve “HATIRLAMA HAKKI” RAPORları

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Eylül 2022 içinde yayınlanan Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu başlıklı çalışmasının devamı niteliğindeki Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu çalışmasında tematik olarak, unutulma hakkından ziyade, tarihsel kayıtların, toplumsal hafızanın ve basın arşivlerinin korunması ve dolayısıyla arşivlerin sadece geçmişin bir kaydı olmadığı ve arşivlerin sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de korunmasını ve kullanılmasını sağlamak bağlamında hatırlama hakkı işlenmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye özelinde, unutulma hakkının özellikle sulh ceza hakimlikleri eli ile istismar edilmesi ve toplumun hatırlama hakkının ne şekilde ihlal edildiği güncel örnekler ve verilerle açıklanacak ve değerlendirilmiştir.

Bu çalışmalar, yerel mahkemelerin (sulh ceza hakimlikleri, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından oluşturulmuş içtihada uygun karar verip vermedikleri incelenmekte ve özellikle kamu yararı içeren haber ve içerikler bakımından İnternet basın arşivlerinin karşılaştığı tehlikeler ve ifade ve basın özgürlüğü sorunları değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki bağlantıdan “Unutulmama Hakkı” ve “Hatırlama Hakkı” raporlarını görüntüleyebilirsiniz:

ENGELLİWEB RAPORları

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporu yaklaşık 16 sene önce yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sonrasında ortaya çıkan bazı düzenlemelerle birlikte Türkiye’de gitgide artan Internet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında değerlendirmeleri kapsamaktadır.

Bilindiği üzere, kapanana kadar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türkiye’den erişime engellenen web siteleri ile ilgili istatistiki veriler ve benzer şekilde Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından da erişime engellen web siteleri, haberler (URL adresleri) ve sosyal medya içerikleriyle ilgili istatistiki bilgiler hiçbir zaman açıklanmamıştır.

Aralık 2022 itibarı ile tespit edilebilen erişim engelleme istatistikleri:

Alan Adı
1 +
URL
1 +
Tweet
1 +

İFÖD tarafından düzenli olarak hazırlanan bu raporda Türkiye’den erişime engellen web siteleri, haberler (URL adresleri) ve sosyal medya içerikleriyle ilgili istatistiki bilgiler detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Aşağıdaki bağlantılardan EngelliWeb raporlarını görüntüleyebilirsiniz:

Engelliweb Analiz Raporları

İfade Özgürlüğü Derneği, yıllık bazda detaylı olarak yayımladığı EngelliWeb analiz raporları haricinde, kamuoyunu yakından ilgilendiren, siyasi nitelikli ve ifade ve basın özgürlüğüne zarar verdiğini düşündüğü sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen kararların kısa raporlarla analizini ve değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaşmaktadır.