AK Bakanlar Komitesi Madde 9.2 Bildirimleri

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’de yaygın olarak yapılmayan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında gözlem raporları sunmaktadır.

Ülke Dava Grubu / Türkiye davası

Asan Dava Grubu / Türkiye davası

Dink / Türkiye davası

Akdeniz ve diğerleri / Türkiye davası

* İlgili belgenin tercümesi devam etmektedir, İngilizce sayfadan orijinal belgeye ulaşabilirsiniz.