AK Bakanlar Komitesi Madde 9.2 Bildirimleri

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’de yaygın olarak yapılmayan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında gözlem raporları sunmaktadır.

Akdeniz ve diğerleri / Türkiye davası

  • İFÖD’ün madde 9.2 bildirimi (Ekim 2022) *

Avcı / Türkiye davası

  • İFÖD’ün madde 9.2 bildirimi (Temmuz 2022) *

* İlgili belgenin tercümesi devam etmektedir, İngilizce sayfadan orijinal belgeye ulaşabilirsiniz.