İfade Özgürlüğü Derneği

Türkiye’de ifade özgürlüğü, medya ve İnternet özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi İfade Özgürlüğü Derneği’nin (“İFÖD”) temel hedefidir. Bu hedefin bir parçası olarak, İnternet sansürlerinden akademik özgürlüğe, basın özgürlüğünden sanatsal ifade özgürlüğüne kadar olan ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren tüm konular İFÖD’ün çalışma alanı kapsamındadır. Bu bağlamda, hukuk sisteminde ifade özgürlüğünün geliştirilmesi ve arttırılması, ifade özgürlüğü davalarında hukuki destek sunulması, uzman görüş ve tematik raporlar hazırlanması izleme, araştırma ve programlar yoluyla kapasitenin arttırılması ve bilgiye erişim hakkının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Güncel Çalışmalar

Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu başlıklı çalışmanın devamı niteliğindeki Hatırlama Hakkı: İnternet Sansürünün Toplumsal Hafıza Boyutu çalışması 5 Haziran 2024’te yayımlandı.

Genç hukukçu, sivil toplum ve medya çalışanları için “İfade Özgürlüğüne İlişkin Davalarda Standartlar ve Usul Yükümlülükleri” başlıklı kapasite geliştirme programı 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

İFÖD, Batman Barosu üyelerine yönelik “İfade Özgürlüğüne Yönelik Temel ve Güncel Sorunlar” Programı düzenlemiştir. Derneğin kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen program, 14-15 Ekim tarihlerinde, 29 avukatın katılımıyla Batman Barosu’nda uygulanmıştır.

2018-2021 EngelliWeb raporlarının devamı niteliğindeki EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi raporu 24 Temmuz 2023’te yayımlandı.

Türkiye’de git gide artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2021 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeleri içeren EngelliWeb 2021: Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı raporu 19 Ekim 2022’de yayımlandı.