İş İlanları

İfade Özgürlüğü Derneği, hukuk ekibinde tam zamanlı istihdam etmek üzere avukat-hukukçu çalışma arkadaşları arıyor

İfade Özgürlüğü Derneği (“İFÖD”), ifade özgürlüğü hakkı ihlale uğrayan veya bu hakkı tehlike altında olan kişilere yaşadıkları ihlallere karşı hukuki yardım sağlamak amacıyla araştırma, kapasite geliştirme programı, ulusal ve uluslararası işbirliği dahil çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca bu kişilerin haklarının güvence altına alınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İFÖD, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve akademik özgürlükleri savunmak, medya ve internet üzerinden sansürle mücadele etmek, fikir çeşitliliği ve muhalefet etme hakkını desteklemek, kadınların ve çocukların düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını desteklemek, bilgiye erişimi teşvik etmek ve hassas/savunmasız grupları nefret, tehdit ve ayrımcılıktan korumak hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda uzman hukukçulardan oluşan hukuk ekibindeki çalışma arkadaşlarımızın görev aldıkları başlıca çalışma alanları aşağıda sunulmaktadır:

 • Başta ceza yargılamaları olmak üzere ifade özgürlüğünü kısıtlayan yargı pratiklerine karşı hak savunuculuğu,
 • İfade özgürlüğünün sınırlandırıldığı hukuksal süreçlerde iç hukuk yollarını tüketip ifade özgürlüğü ile ilgili aralarında erişim engelleme uygulamalarını da içeren çok sayıda başvurunun Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması,
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülen ve devam eden Türkiye ile ilgili ifade özgürlüğü davalarına müdahil olarak kamuoyunu ve sivil toplumu yakından ilgilendiren çok sayıda dosyaya Üçüncü Taraf Görüşleri sunulması,
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Madde 9 kapsamında AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin raporların sunulması,
 • İfade özgürlüğü kapsamında açılan davaları ve akademik özgürlüklerle ilgili ihlalleri izleme-belgeleme çalışmaları kapsamında, kamuoyunu yakından ilgilendiren bazı davaları izleme ve raporlama çalışmaları yürütülmesi.

Aranan özellikler

İFÖD’ün yukarıda ayrıntıları bulunan konularda tam zamanlı avukat-hukukçu istihdam edeceği pozisyon için başvuruda bulunacak adayların:

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmaları,
 • İnsan hakları alanında uzmanlaşmış olmaları ve/veya alanla ilgilerini göstermeleri ve en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmaları,
 • Konuşma/yazma/raporlama alanında ileri derecede İngilizce bilmeleri (Mülakat İngilizce yapılacaktır.),
 • Ekip çalışmasına açık olmaları,
 • Saha çalışmalarına katılabilecek pozisyonda seyahat engelleri olmaması beklenir.
 • Sivil toplum alanındaki çalışmalarda deneyim ve Genel Kamu Hukuku veya İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans derecesi zorunludur.

Başvuru

İlgilenen adayların:

 1. Özgeçmişini,
 2. Neden İFÖD’de çalışmak istediklerini anlatan niyet mektubunu,
 3. Türkçe ve İngilizce yazı örneklerini,

iletisim@ifade.org.tr adresine e-postayla iletmeleri gerekmektedir.

 • Adaylar hem gönderdikleri özgeçmiş ve niyet mektubu ile hem de yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme süreci sonunda tüm başvuruculara geri dönüş yapılarak bilgi verilecektir.
 • Başvurucuların paylaşmış olduğu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte olup, yeni açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla ve üçüncü kişilerle paylaşılmamak şartıyla başvuru tarihinden itibaren iki yıl süreyle saklanacak, bu sürenin sonunda silinecektir.
 • Başvuru şartları ve pozisyonla ilgili ilanda değinilmemiş konularda sorular için iletisim@ifade.org.tr adresine yazmanızı rica ederiz.