Açık Rıza Formu

<<< Başvuru formuna geri dön

Genç Hukukçular için Çevrimiçi İfade Özgürlüğü Programı

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Derneğimiz ile ilişkili tüm kişilere “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan işlenebilecek ve aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz. “Açık Rıza Metnini Okudum ve Anladım. Kişisel Verilerimin Metinde Belirtilen Şekillerde İşlenmesini Onaylıyorum ve İzin Veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel verilerinizin işlenmesi ve yurt içi ile yurt dışına aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız. Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, herhangi bir zaman diliminde info@ifade.org.tr e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinin 2. fıkrası; 6. maddesinin 3. fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin online sistem üzerinden kapasite geliştirme programına devam edebilmesi için; Zoom uygulaması üzerinde yer alan katılımcıya ait kişisel verileri kullanılacak olan bu sistemin yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle yurt dışına aktarılması gerekmektedir. İfade Özgürlüğü Derneği’nin sistem üzerinde yetkisi ve kısıtlama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca yine verilerin yurt dışında bu programla ilgili olarak çalışılacak ortak kurumlara aktarılması ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi ya da hizmet aldığımız ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanması için sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu nedenlerle; yurt dışına aktarım hususunda açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Bu kapasite geliştirme programı kapsamında işlediği kişisel verilerimi Zoom isimli online program üzerinden gerçekleştirilebilmesi için kaynağını yurtdışından alan sunuculara elde ettiği kişisel verileri aktarabilmesine açık rızam vardır. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirdiğimi arz ederim.

<<< Başvuru formuna geri dön