Açık Rıza Formu

<<< Başvuru formuna geri dön

İfade Özgürlüğüne İlişkin Davalarda Standartlar ve Usul Yükümlülükleri Programı

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Derneğimiz ile ilişkili tüm kişilere “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan işlenebilecek ve aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz. “Açık Rıza Metnini Okudum ve Anladım. Kişisel Verilerimin Metinde Belirtilen Şekillerde İşlenmesini Onaylıyorum ve İzin Veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel verilerinizin işlenmesi ve yurt içi ile yurt dışına aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız. Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, herhangi bir zaman diliminde info@ifade.org.tr e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinin 2. fıkrası; 6. maddesinin 3. fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir. İfade Özgürlüğü Derneği, bu süreçte yalnızca başvuru sürecinde, başvuru formu aracılığı ile alınan bilgileri, katılımcı listelerini ve programa dair fotoğrafları elinde bulunduracaktır. Bu veriler yalnızca programın gereksinimleri doğrultusunda ve KVKK hükümlerine uygun olarak kullanılacak, saklanacak ve gerekli olduğunda silinecektir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, bu program kapsamında belirtilen kişisel verilerin kullanılabilmesine açık rızam vardır. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirdiğimi arz ederim.

<<< Başvuru formuna geri dön