2024 Ocak – Mayıs döneminde en az 139.519 alan adı erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesi kapsamında, 2024 Ocak – Mayıs döneminde en az 139.519 alan adı/alt alan adına erişimin engellendiği tespit edilmiştir. Bu sayı, yeni tespit edilen alan adlarıyla birlikte artabilir. Nihai sonuçlar, EngelliWeb 2024 raporunda detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.