X’e uygulanan reklam yasağına uymayanların elde ettiği avantaj ifade özgürlüğü ihlaline yol açıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 19 Temmuz 2023 tarihli kararıyla, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen X Corp. (Twitter)’a reklam verilmesini yasaklamıştı.

Reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

X’e uygulanan reklam yasağı, belirli gruplara ayrıcalık tanınmasıyla ifade özgürlüğü ihlaline dönüşebilecek endişeleri beraberinde getiriyor, çünkü yasağa rağmen seçim sürecinde bazı adayların verdikleri reklamlar adalet ve eşitlik ilkesine zarar veriyor.

Bu yasağa uymayanların elde ettiği avantaj, ağır bir ifade özgürlüğü ihlaline yol açarken, seçim döneminde eşitsizliği ve keyfi uygulamaları da beraberinde getiriyor.