Güncel Çalışmalar

2018-2021 EngelliWeb raporlarının devamı niteliğindeki EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi raporu 24 Temmuz 2023’te yayımlandı.

Türkiye’de git gide artan İnternet sansürleri ve erişim engelleme uygulamaları hakkında 2021 yılı sonu itibarıyla değerlendirmeleri içeren EngelliWeb 2021: Üst Düzey Kamu Şahsiyetlerinin İncinen İtibar, Onur ve Haysiyet Yılı raporu 19 Ekim 2022’de yayımlandı.

Unutulma hakkının 5651 sayılı Kanun kapsamında “kişilik haklarını koruma” amaçlı olarak sulh ceza hakimlikleri tarafından nasıl değerlendirildiğini, karar alma süreçlerinde Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının dikkate alınıp alınmadıklarını değerlendiren Hafızamız Siliniyor: İnternet Sansürlerinin Unutulma Hakkı Boyutu raporu 3 Ekim 2022’de yayımlandı.

İFÖD, genç hukukçulara yönelik ifade özgürlüğü alanında farkındalık yaratmak ve genç hukukçuların hukuki becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı kapasite geliştirme programlarına çevrimiçi olarak devam etmektedir. Genç Hukukçular için İnternet ve İfade Özgürlüğü Programı son olarak 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşti.