Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkındaki haberler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı‘nın isminin geçtiği haberlerin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Ocak 2023 tarih ve 2023/455 sayılı kararıyla erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmedildi.

Benzer içerikli haberlerle ilgili daha önce de aşağıdaki kararlarla yaptırımlar uygulanmıştı: