E-Nabız hakkındaki haberlere uygulanan yaptırımlar kaldırıldı


Sağlık Bakanlığı’nda görevli iki bakan yardımcısına yakın olduğu iddia edilen iki şirket arasındaki e-Nabız sisteminin fikri mülkiyet hakları nedeniyle başlayan dava ve devamında yaşananlarla ilgili haberlerin, Sağlık Bakanlığının talebiyle, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4501 sayılı kararıyla erişime engellenmesine ve silinmelerine hükmedilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü ihlali kararının ardından, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Mart 2024 tarihli ve 2024/1721 sayılı kararıyla, 27 Mayıs 2023’te erişime engellenen ve silinmesine karar verilen habere uygulanan yaptırım kaldırıldı.