Sosyal medya platformu X’e erişim kısıtlanabilir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 19 Temmuz 2023 tarihli ve 39225 sayılı kararıyla, temsilci belirleme ve bildirime yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya platformu X’e reklam verilmesi yasağı getirilmişti.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde (19 Ekim 2023’e kadar) bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, X‘in internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında:

  • Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulur
  • Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya BTK Başkaın tarafından 10 milyon Türk lirası idari para cezası verilir
  • Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30 milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir
  • İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır
  • Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir
  • Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir