SS kitabıyla ilgili haberler

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu‘nun yayımladıkları ‘SS’ kitabıyla ilgili ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş‘in adının geçtiği haberlerin, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Nisan 2023 tarih ve 2023/3700 sayılı kararıyla silinmelerine hükmedildi.

Benzer içerikli haberler hakkında daha önce de aşağıdaki kararlarla yaptırımlar uygulanmıştı: