SS kitabıyla ilgili haberler

Cumhuriyet yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu‘nun yayımladıkları ‘SS’ kitabıyla ilgili haberlerin erişime engellenmesi haberleri, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Mayıs 2023 tarih ve 2023/5651 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Benzer içerikli haberler hakkında daha önce de aşağıdaki kararlarla yaptırımlar uygulanmıştı: