Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı hakkındaki haberler

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı‘nın isminin geçtiği haberlerin, hakimlik kararıyla daha önce yaptırım uygulanan haberlerle aynı içerikte olduğu gerekçesiyle, Erişim Sağlayıcıları Birliğinin 29 Mart 2024 tarihli ve 2024/87 sayılı kararıyla erişime engellenmesine ve silinmelerine karar verildi.

Benzer içerikli haberlerle ilgili daha önce de aşağıdaki kararlarla yaptırımlar uygulanmıştı: